CERN

CERN, het European Organization for Nuclear Research, is een van de grootste en meest gerespecteerde centra voor wetenschappelijk onderzoek in de wereld. CERN houdt zich bezig met onderzoek naar fundamentele fysica: hoe is het Universum gemaakt en hoe zit het in elkaar. CERN is een versneller laboratorium waar vele versnellers te vinden zijn geschikt voor uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek.

Om deze infrastructuur voortdurend te verbeteren en in stand te houden worden er veel ontwikkeld. Deze zaken moeten vervolgens geproduceerd worden en hiervoor worden dan industriele partijen ingeschakeld. Daarnaast zet men zich ook in om nieuw ontwikkelde technologien toe te laten passen in andere velden door middel van kennis overdracht naar bedrijven.

Om te zorgen dat bij deze twee paden zoveel mogelijk kansen voor Nederland worden benut heeft Nikhef, het Nationale Instituut voor subatomaire fysica, dat in Nederland als coordinerende partij optreedt voor al het wetenschappelijk onderzoek dat Nederland op CERN doet, een Industrial Liaison Officer (ILO) in dienst: Jan Visser (jan.visser[at]nikhef.nl).

Hij heeft twee hoofdtaken.

  • De Nederlandse bedrijven helpen de weg te vinden op CERN: de combinatie zoeken tussen wat CERN nodig heeft en de kern competenties van Nederlandse bedrijven om competitief aan te kunnen bieden. Hiervoor werkt hij rechtstreeks samen met het CERN Purchasing Department.
  • Zorgen dat technologien ontwikkeld op CERN hun weg vinden naar Nederlandse bedrijven. Zij kunnen hiermee nieuwe producten op de markt brengen en zo groeien. Hiervoor zijn er nauwe contacten met de CERN Knowledge Transfer groep en speciaal gericht op start-ups zijn er drie Nederlandse Business incubators.

 

CERN inkoop procedures

Om zaken te doen met CERN is het noodzakelijk dat bedrijven zich inschrijven in de database voor leveranciers in het Suppliers Portal van de inkoop afdeling van CERN. Dit is de eerste plaats waar inkopers op zoek gaan naar bedrijven. Het is daarom ook van groot belang dat bedrijven de moeite nemen om de juiste inkoop codes voor hun bedrijf vast te stellen.

Het inkoop proces met gemiddelde doorloop tijden is door CERN weergegeven in dit diagram. Er zijn verschillende niveau's van tenders:

  • tot 50 kCHF; deze worden aan een beperkt aantal partijen uit de database aangeboden, zonder tussenkomst van de ILO;
  • boven de 50 kCHF ziet de ILO alle tenders en probeert deze bij de bedrijven die eea zouden kunnen leveren neer te leggen;
  • tussen de 50 KCH en de 200 kCHF; hier mag de ILO maximaal drie Nederlandse bedrijven voorstellen;
  • boven de 200 kCHF wordt er eerst een marktverkenning gedaan. De uiteindelijke tender gaat alleen naar berdrijven die op de marktverkenning hebben gereageerd en zich gekwalificeerd hebben door aan de door CERN gestelde eisen te voldoen. De lijst met geplande marktverkenning staat op de 'forthcoming invitations for tender' pagina.

 

Holland@CERN

Regelmatig, ongeveer elke twee jaar, organiseren we een kleine beurs bij CERN met exclusief Nederlandse exposanten. De meest recente Holland@CERN was februari 2018. Bij een dergelijke beurs worden er presentaties gehouden door de experts van CERN. Deze zijn er op gericht om de bedrijven te informeren in welke technologie gebieden er orders te verwachten zijn in de komende jaren. Daarnaast zijn er rondleidingen en worden er CERN-to-business meetings georganiseerd waarbij men met CERN technici om de tafel kan zitten om specifieke projecten te bespreken.

 

Knowledge Transfer

CERN spant zich in voor Technology Transfer. Dat biedt ook kansen voor de industrie; zowel voor corporates als voor start-ups. Onder coordinatorschap van Nikhef zijn er drie busniess incubators in Nederland die CERN technologie beschikbaar kunnen maken voor startende ondernemers. Het KT-office (kt.cern) dat zich hierop richt houdt legt op deze pagina uit welke mogelijkheden zijn om met CERN technolgie aan de slag te gaan: kt.cern/industry Bedrijven die daarin geïnteresserd zijn kunnen zich ofwel bij Jan Visser (jan.visser[at]nikhef.nl), de Industrial Liaison Officer voor CERN, melden ofwel direct contact opnemen met CERN.

 

Achtergrond informatie

Maar CERN levert ook spin-off in de vorm van versnellerkennis aan de maatschappij. Hier is een link naar een interessant boek met toepassingsvoorbeelden van versnellers. Er worden in de industrie veel meer versnellers toegepast dan men denkt en de gebieden waarin ze gebruikt worden blijft toenemen. Er wordt op CERN aan nieuwe technologieën gewerkt waarmee de bouwkosten van een versneller kunnen gaan dalen en ook de gebruikersvriendelijkheid verbeterd kan worden zodat de exploitatie mogelijkheden toenemen. Er liggen kansen voor de Nederlandse industrie om in de industrialisatie te worden betrokken.

 

    CERN

 

 

Contactpersoon: 
Jan Visser

 


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong